2016 මාර්තු මාසයේ 30 වෙනිදා RedFox Youtube channel එකේ ‘කල්පන නයණමඩු’ නැමති නවක ගායකයකුගේ ගීතයක් එළිදැක් වුනා! ඒ සිංදුවේ ඇති විශේෂත්ත්වය තමයි රෑප රචනයක් නැතහොත් Music Video එකක් නොමැතිව ඉතාමත් කෙටි කලකින් විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගැනීමයි! බොහෝ පිරිස් පැවසුවේ මෙම ගීතයට රෑප රචනාවක් කරන්න එපා යනුවෙන්, මොකද මේ සිංදුවේ පැමිනෙන ‘කැලුම් ශ්‍රිමාල්’ගේ මියුරැ පද රටාත්,’පසන් ලියනගේ’ගෙ මියරැ පද වැල්වලටත් රෑප රචනාවෙන් යම් හානියක් වේ යැයි කියන බිය නිසා වෙනි!  

 

ඉන් අනතුරැව 2016/12/30 වන දින’ඉරාජ්’ විසින් මෙහි RnB version එකක් සාදයි! අවසානයේදී ‘ඉරාජ්’ විසින් මෙහි රෑප රචනාවේ වගකීමද කරට ගෙන 2017 අවුරැදු තෑග්ග ලෙස ‘ඉරාජ්’ විසින් 2017/01/05 වන දින ආශාවරි රෑප රචනාව  සාදා Iraj ගේ Youtube channel හි දමා පැයක් වැනි කෙටි කලක් තුල Youtube Views 5000+ වැඩි ප්‍රමානයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය! 


එය කල්පන නයණමඩු නැමැති තරැණ ගායකයා විසින් ලැබු විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහනයක්ද වේ මන්ද, තමන්ගේ පලමු ගීතයින්‍ ම විශාල රසික හදවත් දිනා ගැනීමට හැකි වීම සම්බන්ධයෙන්! 

තවමත් ඔබ විසින් මෙම විඩියෝව නැරඹුවේ නැත්තන් පහතින් ඇති 👇🏼  Link එක ඔබන්න

Advertisements