විටෙක මගේ හිත එපා කියයි!

තවත් විටෙක එයාව ඕනේ කියයි!

මන් එයා මගේ මුළු හිතින්ම අමතක කරලා මොන වැඩේ කරන්න හැඳුවත් එයා මට කිසිම වැඩක් කරන්න දෙන් නෑ 😭 !

තව කියනවා නම්,

එයා මට මේ ලෝකේ තියෙන හැම ලස්සන තැනක්ම හැම ලස්සන දෙයක්ම විතරක් නෙමෙයි මට ඕනේ හැම දෙයක්ම මට එයා පෙන්නනවා!

ඒ විතරක්ද එයා මගේ දුක,සතුට හැම දෙයක්ම දන්නවා

තවත් එයා ගැන කියනවනම් එයා මාත් එක්ක හැම තැනම යනවා, හැබැයි කවමදාවත් එයා මාත් එක්ක තරහා වෙන් නෑ 😊 !

මේ වෙන කවුරැත් නෙමෙයි,

මගේ,

ෆෝන්

එක හෙවත්, 

           ජංගම දුරකතයයි!

ඔයාටත් මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවාද? ඉන්නවා නම් පල්ලෙහායින් Comment එකක් දාන්න!

Advertisements