ඔබ කවුරැත් හොඳින් දන්න හඳුනන Apple සමාගම විසින් දැන්ට වසර 10කට ප්‍රතම තම මුල්ම ජංගම දුරකතනය ගැන ලොවට ප්‍රකාශ කරයි! එය ජංගම දුරකතන ලොවේ හා තාක්ෂන ලොවේ විශාල පෙරලියක් පවා සිදු කීරිමට හැකි වුවක් සහා දැනටත් සිදු කරමින් පවති.


මෙහි නිර්මාතෘ වන්නේ අභාවප්‍රප්ත Steve Jobs මහතායි, ඔහු විසින් 2007 වසරේදී  ප්‍රතම iPhone ය ලොවට ප්‍රකාශ කර අදට වසර 10ක් ගත වෙනවා! එතැන් පටන් විවිධ මාදිලි 12ක් පමන වෙළදපොල වෙත නිකුත් කර ඇත එය පහත පරිදි වේ! 👇🏼

 1. 1st gen: June 29, 2007
 2. 3G: July 11, 2008
 3. 3GS: June 19, 2009
 4. 4: June 24, 2010
 5. 4S: October 14, 2011
 6. 5: September 21, 2012
 7. 5C, 5S: September 20, 2013
 8. 6 / 6 Plus: September 19, 2014
 9. 6S / 6S Plus: September 25, 2015
 10. SE: March 31, 2016
 11. 7 / 7 Plus: September 16, 2016

iPhone ය සතුව ඇති විශේෂත්වය නම් ඔවුන්ටම ආවේනික Operating system එකකින් පමනක් පමනක් ඔවුන් තමන්ගේ ජංගම දුරකතන නික්තු කිරීමයි! එය නමින් iOS වේ දැනට එහි නවීකරණ 10ක් නිකුත් කර ඇත! සෑම වර්ෂයකට වරක්ම ජංගම දුරකතනයක් එළිදැක් වීමේ හොද පුරැද්දක් ඇති Apple සමාගම විසීන් එම සෑම දුරකතනයක් සමගම ඔවුන්ගේ නවතම මෙහෙයුම් පද්දතිය එයට භාගත කර එවනු ලබයි! 


Apple සමාගම විසින් මෙම වසර තුලදි ඔවුන්ගේ 10th Anniversary iPhone 📱  ය ලොවට දායාද කිරීමට නියමිතිය! බොහෝ දෙනා පවසන ආකාරයට එහි නම iPhone 8 හෝ iPhone X ලෙස විය හැකි බවය! එය ගැන හැක්කේ Apple සමාගමට පමනයි! එය ගැන දැනගැනීමට අපට සැප්තැම්බර් මස දක්වා බලා සිටීමට සිදු වෙයි! 

ඔබ මීලඟ iPhone ය තුලින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මොනවද කියලා පහලින් comment එකක් දාන්න! 😉

Advertisements